Základní informace

Disciplína: Lovecký parkur / FITASC Sporting / Parcours de Chasse
Počet terčů: 200
Délka trvání: 2 dny
Linie: 4
Střelišť: 12

Soutěž je otevřená pro všechny střelce.

PROGRAM

Čtvrtek 16. 5. 2019
12:00 - 18:00 Neoficiální trénink

Pátek 17. 5. 2019
9:00 - 20:00 Oficiální trénink
9:00 - 17:00 Poker Shoot

Sobota 18. 5. 2019
8:30 zahájení, dustribude čísel

9:00 Hlavní závod Sporting, 100 terčů
9:00 - 20:00 Poker Shoot

Neděle 19. 5. 2019
9:00 Hlavní závod Sporting, 100 terčů
900 - 15:00 Poker Shoot
cca 16:00 Rozstřely, ukončení závodu, slavnostní vyhodnocení

Kategorie

Man A
Man B
Man C
Junior (narození po 1.1.1999)
Žena
Senior (1.1.1954 - 31.12.1963)
Veteran (narození před 31.12.1953)

Rozdělení do kategorií Muž A/B/C bude provedeno po prvním dnu závodu dle celkového pořadí na 1/3.

Ocenění

Cenový fond je 400.000 Kč.

Rozdělení cen

Startovné

Registrace a platba na účet do 30.4.2019: 3950 Kč
Registrace a platba na účet nebo hotově do 17.5.2019: 4250 Kč

Junioři: 2500 Kč

Registrace se považuje za potvrzenou až po přijetí platby na účet.

Bankovní spojení

1188739011/3030
Variabilní symbol: datum narození
Text do poznámky: jméno střelce

Ubytování

Hotel Obora Kinský - +420 730 109 315 - hotelobora@kinsky-dal-borgo.cz

Basic info

Discipline: FITASC Sporting / Parcours de Chasse
Targets: 200
Days: 2
Layouts: 4
Stands: 12

Competition is open for all shooters.

PROGRAM

Thursday 16. 5. 2019
12:00 - 18:00 Unofficial training

Friday 17. 5. 2019
9:00 - 17:00 Oficial training
9:00 - 17:00 Poker Shoot
18:00 Opening ceremony, BIB distribution

Saturday 18. 5. 2019
8:00 Main Event Sporting, 100 targets
8:00 - 20:00 Poker Shoot

Sunday 19. 5. 2019
8:00 Main event Sporting, 100 targets
8:00 - 15:00 Poker Shoot
cca 16:00 Shoot-off, Closing Ceremony, Prize award

Categories

Man A
Man B
Man C
Junior (born after 1.1.1999)
Lady
Senior (1.1.1954 - 31.12.1963)
Veteran (born before 31.12.1953)

Man A/B/C will be selected after first day of shooting. Standings will be split to 1/3.

Prizemoney

Prizes in total of 17.000 Eur.

Prize details

Registration fee

Registration and payment to 30.4.2019: 160 Eur
Registration and payment to 16.5.2019: 170 Eur

Juniors: 100 Eur

Registration is succesfull after received payment.

Payment Details

IBAN: CZ88 3030 0000 0011 8873 9038
SWIFT: AIRACZPP
Text: Date of Birth and Shooter name

Accomodation

Hotel Obora Kinský - +420 730 109 315 - hotelobora@kinsky-dal-borgo.cz

Rules regarding firearms and cartridges:

Please do not forget to bring your license and/or permit. Czech regulations are strict and we are anticipating on checks by the authorities. In addition, you are required to show your license/permit at the registration desk. If you cannot show your license/permit, you will not be able to participate in the competition. Please make sure you only shoot cartridges max. 28gr/2,5mm.

Invitation

If you need an official invitation to acquire the right papers at your local authorities please, send us an email at: filip@mateju.com